Dansk Kennel Klub om DFs nye lovforslag.
Skrevet af Lille 7 d. 02-04-2009 00:38
DKK finder det overordentlig positivt, at Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokraterne har taget fat på de meget store problemer med kamphunde, som har ligget stille i Justitsministeriet i adskillige år. Da emnet er kompliceret og kræver, at lovændringer (embedsmænd og politikere) bliver nøje afstemt med planerne for konkret gennemførelse (embedsmænd og politiet), vil DKK opfordre Justitsminister Brian Mikkelsen, som netop har nedsat et "hundeudvalg" til at fremskynde dette arbejde og til at inddrage de forslag, som er fremsat af oppositionen. Ministeren har sat en åben tidsfrist for udvalgets arbejde, der hedder "så vidt muligt inden udgangen af 2010". Alt for mange hunde vil være blevet skambidt eller bidt ihjel inden da. Ministeren må opprioritere udvalgsarbejdet og kræve det færdiggjort, så nødvendige lovændringer kan gennemføres i 2009.


Kilde : Dansk Kennel Klub